Gradaties

Artikel 3

Actuele regelgeving

 1. 1. Gradaties worden ingedeeld in:  

  gradatie 1
  een gering gebrek dat 1 strafpunt oplevert

  gradatie 2
  een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert

  gradatie 3
  een kritiek gebrek waarbij door de onjuiste keuring van de gasinstallaties sprake is van een apert onveilig voertuig dat 3 strafpunten oplevert en waarbij  terstond een intrekking van de erkenning wordt overwogen

  2. De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van:  

  a. een bonuspunt van 0,4 punt na een herkeuring zonder constateringen van missers,  
  b. totaal aantal strafpunten na een herkeuring met constateringen van missers.