Definities

Artikel 1

Actuele regelgeving

 1. Begrippenlijst

   

  Cusumbijdrage

  De bijdrage aan straf- en bonuspunten bij herkeuringen.

  Cusumstand

   Startwaarde vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van herkeuringen.

  Cusumsysteem erkenninghouder

  Het systeem van bonus- en strafpunten voor de erkenninghouder per keuringsplaats als bedoeld in artikel 67, van de Regeling aanpassing voertuigen.

  Gradatie

  Kwalificatie van een gebrek uitgedrukt in strafpunten bij toepassing artikel 15, eerste lid van de Regeling aanpassing voertuigen.

  Herkeuring

  Steekproef als bedoeld in artikel 102, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 alsmede de second opinion als bedoeld in de Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW, bijlage Erkenninghouder gasinstallaties.