Citeertitel

Artikel 8

Actuele regelgeving

 1. Deze regeling wordt aangehaald als: Cusumsysteem Erkenninghouder Gasinstallaties 2017.        

  Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.                

  De Directie van de Dienst Wegverkeer,                

  Algemeen Directeur,
  A. van Ravestein      

  Voor overtredingen en sanctionering naar aanleiding van toepassing van deze Regeling verwijs ik u naar de actueel geldende Toezichtbeleidsbrief .