Voorwoord

Actuele regelgeving

 1. Omdat de regelgeving voor de keuring van een gasinstallatie is verdeeld over verschillende uitgaven en publicaties heeft de RDW gemeend deze te moeten bundelen in deze verzamelband. Deze verzamelband bevat alle benodigde regelgeving met betrekking tot het keuren van een gasinstallatie in motorvoertuigen.

  Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend; alleen de tekst van de ondergenoemde publicaties heeft rechtsgeldigheid:

  • Wegenverkeerswet 1994 (WVW 94);
  • Besluit voertuigen (Besl V);
  • Regeling voertuigen;
  • Regeling houdende eisen met betrekking tot een erkenning voor het uitvoeren van een wijziging in de constructie van een voertuig (Regeling aanpassing voertuigen);
  • Cusumsysteem erkenninghouders gasinstallaties 2017;
  • Regeling model opnamekaart gasinstallatie;
  • Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW.

  Een actuele versie van de Regelgeving keuring gasinstallatie is beschikbaar op www.rdw.nl. Vanaf 1 januari 2021 leveren wij het papieren boek 'regelgeving keuring gasinstallatie' niet meer en kunt u het boek ook niet meer nabestellen.