Algemene informatie voor erkenninghouders gasinstallaties

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Personeel

  In de werkplaats moet ten minste één persoon werkzaam zijn die in het bezit is van een geldig diploma LPG-technicus.  

  De LPG-technicus moet in het bezit zijn van een geldige bevoegdheidspas. De LPG-technicus kan ik het bezit komen van een bevoegdheidspas en bijbehorende pincode na het afleggen van het examen LPG-technicus bij IBKI. Voor nadere informatie over het examen kunt u zich wenden tot IBKI, via www.ibki.nl.  

  De bevoegdheidspas heeft een geldigheid van 4 jaar. De geldigheid kan worden verlengd na het afleggen van het examen LPG-bevoegdheidsverlenging bij IBKI. De bevoegdheidspas moet op verzoek ter inzage worden gegeven.

   

 2. 2.

  Tarieven

  De voor de erkenning gasinstallaties geldende tarieven worden jaarlijks gepubliceerd in Besluit tarieven Dienst Wegverkeer. Informatie over de tarieven kunnen worden verkregen bij onze klantenservice RDW, tel. 088 008 74 77 of op www.rdw.nl.

 3. 3.

  Digitale afhandeling steekproef

  De steekproefcontroleur handelt het resultaat van de herkeuring papierloos af. De steekproefcontroleur verwerkt het resultaat van de herkeuring digitaal in het RDW-systeem. Erkenninghouders kunnen het steekproefcontrolerapport die door de steekproefcontroleur digitaal verwerkt is, raadplegen via APK-Webdirect. De digitale steekproefcontrolerapporten zijn na de digitale afhandeling van de steekproef beschikbaar via APK-Webdirect. U gaat naar ‘Zakelijk’, kiest voor ‘Bedrijven met RDW-erkenning’ en u kiest voor ‘Meer voor bedrijven met RDW-erkenning’ onder ‘Controleren inbouw gasinstallatie’ vindt u ‘Gasinstallatie afmelden’. U kiest voor ‘Gasinstallatie afmelden’. Op de volgende informatiepagina van Gasinstallatie afmelden kiest u voor ‘APK-Webdirect’. In APK-Webdirect kunt u voor steekproefcontrolerapporten kiezen Als u op het ‘kenteken’ klikt, krijgt u het rapport in beeld.  
 4. 4.

  Website met LPG-regelgeving

  De gepubliceerde regelgeving op het gebied van LPG is terug te vinden op www.overheid.nl. De gepubliceerde regelgeving is leidend voor uitvoering van de LPG-inbouw. Omdat de regelgeving op het gebied van inbouw LPG is opgenomen in verschillende gepubliceerde regelingen, heeft de RDW deze gebundeld in het handboek Regelgeving keuren gasinstallatie. Ook biedt de RDW de regelgeving digitaal aan via de website handboek.rdw.nl. Op de website wordt bij een aantal eisen een toelichting gegeven. Een toelichting is het standpunt dat door de RDW is ingenomen.

 5. 5.

  Persoonlijke informatie voor LPG technicus

  Op de webomgeving ‘Mijn RDW-Bevoegdhedenpas’ kunt u als LPG-technici online uw persoonlijke gegevens zoals (e-mail)adres, bevoegdheden en cusumstanden inzien. Ook kunt u in deze omgeving zelf een persoonlijke pincode invoeren of herstellen. Uw persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of uw pincode resetten doet u via www.rdw.nl. U gaat naar ‘Zakelijk’, kiest voor ‘Bedrijven met RDW-erkenning’ en u kiest voor ‘Meer voor bedrijven met RDW-erkenning’ onder ‘Controleren inbouw gasinstallatie’ vindt u ‘Bekijk uw persoonlijke gegevens of pin wijzigen’. U kiest voor ‘Bekijk uw persoonlijke gegevens of pin wijzigen’. Op de volgende informatiepagina kiest u weer voor ‘Inloggen voor LPG technici’. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig.

 6. 6.

  Persoonsgegevens

  Op de eventuele persoonsgegevens die tijdens de keuring van een GAS-installatie zijn verkregen is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.