Raadplegen kentekenregister

Actuele regelgeving

 1. Voor het raadplegen kentekenregister heeft u het kentekennummer en de meldcode van het voertuig nodig.  

  U mag pas met de keuring beginnen, nadat u het kentekenregister gecontroleerd heeft op de volgende punten:

  •   het voor het voertuig opgegeven kenteken,
  •   het identificatienummer van het ter keuring van de gasinstallatie aangeboden voertuig en
  •   datum eerste toelating van het voertuig en   
  •   het aantal cilinders van de motor in het voertuig.

  Het is niet toegestaan de keuring uit te voeren als het raadplegen van de voertuiggegevens als gevolg van een storing in een door de RDW geaccepteerd netwerk niet mogelijk is.  

  Er wordt geen keuring verricht en de aanvrager van een keuring van een gasinstallatie wordt naar de RDW doorverwezen indien:

  a. het raadplegen van het kentekenregister niet mogelijk is door een onjuiste combinatie van het kenteken en de laatste vier posities van het voertuigidentificatienummer of indien de laatste vier posities van het voertuigidentificatienummer niet bekend zijn;
  b.       het voertuigidentificatienummer van het voertuig niet in overeenstemming is met het kentekenregister;
  c.       de beperkte geldigheidsduur van het kentekenbewijs verstreken is, waardoor het kentekenbewijs ingevolge artikel 56 van de wet, zijn geldigheid heeft verloren;
  d.       het aantal cilinders van de motor in het voertuig niet overeenkomt met het aantal cilinders vermeld in het kentekenregister.  

  Om het kentekenregister te controleren moet het scherm ‘Raadplegen Voertuiggegevens’ worden opgevraagd zoals is aangegeven in de ‘Gebruikshandleiding Raadplegen Voertuiggegevens’ van de provider via welke u afmeldt. Als de handleiding wordt gevolgd, worden de gegevens van het voertuig op het raadpleegscherm getoond.  

  Indien één of meer van hier boven genoemde gegevens noodzakelijk voor de keuring op het scherm ontbreken (leeg veld), dient u contact op te nemen met ons Technisch Kenniscentrum. De medewerker van de RDW zal aangeven of het voertuig gekeurd mag worden, of dat u moet stoppen. Indien het Technisch Kenniscentrum aangeeft dat het voertuig gekeurd mag worden ontvangt u direct een bevestiging met de ontbrekende gegevens. Voorgaande is niet van toepassing op de datum eerste toelating wanneer het een nieuw voertuig betreft.