Afmelden

Actuele regelgeving

 1. Voor het afmelden van het voertuig heeft u het kentekennummer en de meldcode van het voertuig nodig.  

  De handelswijze met betrekking tot het afmelden van LPG-meldingen is aangegeven in de handleiding van de provider via welke u afmeldt.  

  Een aantal voertuigen kunnen of mogen niet worden afgemeld, deze zijn:

  1. voertuigen die niet in Nederland zijn geregistreerd,
  2.  voertuigen waarvan de kentekenplaten en het voertuigidentificatienummer niet overeen komen met kentekenregister,
  3.  voertuigen waarvan het voertuigidentificatienummer ontbreekt, niet goed leesbaar is of alleen leesbaar is door het demonteren van onderdelen van de gasinstallatie.  

  Voor het afmelden dienen de volgende handelingen verricht te worden: U moet achtereenvolgens:

  1.  Het kentekennummer en de meldcode, laatste vier cijfers van het voertuigidentificatienummer, invoeren.
  2.  De tellerstand in km of mijl invoeren. Van voertuigen die niet zijn voorzien van een teller, en in andere gevallen waarbij geen kilometerstand is af te lezen moet: ‘GT’ (Geen Teller) worden vermeld.
  3.  Het merk van de gasinstallatie invoeren.
  4.  Als het voertuig van een typegoedgekeurde gasinstallatie is voorzien, moet u het type-goedkeuringsnummer van de gasinstallatie invoeren. De typegoedkeuring kan een nationale G2- of G3-goedkeruing zijn of een internationale R115-goedkeuring. Indien het voertuig niet voorzien behoeft te zijn van een typegoedgekeurde LPG-installatie, moet u op die plaats "GEEN0000" invoeren.
  5.  Tenslotte moet u de totale tankinhoud, in hele liters, invoeren. Wanneer dit niet mogelijk is zal de tankinhoud, naar beneden afgerond dienen te worden op een hele liter. Voorbeeld 52,5 liter wordt 52 liter.  

  Het systeem controleert alle ingevoerde gegevens. Indien deze juist zijn zal het de volgende melding teruggeven: "Afmelden gelukt”. In het geval van een steekproef wordt dit vermeld en wordt tevens het einde van de wachttijd aangegeven.  

  Aansluitend print u de opnamekaart gasinstallatie. U controleert deze en ondertekent de opnamekaart.  

  Wordt het voertuig na de afmelding niet door de RDW aangewezen voor een steekproef dan kan het voertuig worden vrijgegeven. Zie voor het vrijgeven punt 8 van deze afdeling.