Werking LPG-installatie

Artikel 1.2

Actuele regelgeving

  1. 1.

    De in het voertuig geïnstalleerde LPG-installatie moet zodanig functioneren dat de maximale bedrijfsdruk waarvoor deze is ontworpen en goedgekeurd, niet kan worden overschreden.
    Wijze van keuren
    Visuele controle