Algemeen

Artikel 1.0

Actuele regelgeving

  1. In deze bijlage wordt verstaan onder:

    • VN/ECE-reglement 67: VN/ECE-reglement 67 als bedoeld in bijlage IV, deel 2, van richtlijn 2007/46/EG;
    • VN/ECE-reglement 115: VN/ECE-reglement 115 als bedoeld in bijlage VA bij deze regeling.