Sticker

Actuele regelgeving

  1. Indien het motorrijtuig is uitgerust met een typegoedgekeurde LPG-installatie dan moet een sticker van de houder van de typegoedkeuring aanwezig zijn. De verplichting voor een sticker geldt niet voor een G3-gassysteem.
  2. De sticker van een G2-gassysteem moet op een zichtbare plaats en op een vast deel van de carrosserie in de motorruimte, bijvoorbeeld voorwielscherm of schutbord (niet op de motorkap) zijn aangebracht.
  3. De sticker van een R115-gassysteem moet op de door de houder van de R115-goedkeuring aangewezen plaats worden aangebracht. 
  4. De toegepaste sticker moet origineel en onbeschadigd zijn.
  5. De sticker van een R115-gassysteem moet voldoen aan eisen zoals deze gesteld zijn in het VN/ECE Reglement 115.

  Voorgaande regels gelden ook voor motorrijtuigen waarin een gebruikte LPG-installatie gemonteerd wordt.

  Voor het opnieuw inbouwen van een gebruikte typegoedgekeurde LPG-installatie kan de fabrikant of importeur nadere voorwaarden stellen. Aan deze voorwaarden dient te worden voldaan.