LPG-installatie

Actuele regelgeving

 1. Motorrijtuigen waarin, overeenkomstig, een typegoedgekeurde LPG-installatie noodzakelijk is, mogen alleen zijn uitgerust met een typegoedgekeurde LPG-installatie: Waarvan de familiegoedkeuring[1] is opgenomen in de lijst van Typegoedgekeurde LPG-installaties, Tabblad G2-gassystemen van het boekwerk ‘REGELGEVING VOOR LPG-INBOUW’, of

  1. Waarvoor recentelijk door de RDW een familiegoedkeuring is afgegeven en welke goedkeuring nog niet is opgenomen in bovengenoemde afdeling. In dit geval moet een kopie van de typegoedkeuringsbrief worden opgevraagd bij de houder van deze typegoedkeuring. Deze kopie moet bij het voertuig aanwezig zijn en bij een steekproefherkeuring kunnen worden overgelegd, of
  2. Waarvoor door de RDW een goedkeuring als G3-gassysteem is afgegeven. Een als zodanig goedgekeurde LPG-installatie wordt alleen aangemerkt als G3-gassysteem als deze is gemonteerd in een personenauto of lichte bedrijfsauto die voldoet aan EG Richtlijn 94/12 (of schoner) en het specifieke voertuigtype is bijgeschreven bij de typegoedkeuring van de LPG-installatie. Een typegoedkeuring voor een G3-gassysteem wordt afgegeven voor een bepaald merk en type LPG-installatie en geldt voor één voertuigmerk.
  3. Voor een G3-gassysteem moet door de leverancier documentatie worden meegeleverd waaruit blijkt voor welk voertuigmerk, type en uitvoering de installatie is bedoeld en wat de kenmerkende onderdelen hiervoor zijn. Deze documentatie moet bij een keuring van een gasinstallatie en de steekproefherkeuring worden overgelegd.
  4. Waarvoor door een goedkeuring volgens VN/ECE Reglement 115 is afgegeven. Een typegoedkeuring voor een R115-gassysteem wordt afgegeven voor een bepaald voertuigmerk, type en uitvoering. Bij een R115-gassysteem moet door de leverancier een afschrift van het goedkeuringscertificaat, een installatie sticker en een inbouwhandleiding worden meegeleverd. Uit deze documenten moet blijken voor welk voertuigmerk, type en uitvoering de installatie bedoeld is. Tevens moeten de voor de installatie kenmerkende onderdelen zijn vermeld in de documentatie. Deze documentatie moet bij een keuring van een gasinstallatie en de steekproefherkeuring worden overgelegd.

  [1]  Een familiegoedkeuring is een goedkeuring die is afgegeven voor een bepaald merk en type gasinstallatie, welke in meerdere merken en typen voertuigen ingebouwd kan worden.