Tankconfiguratie

Artikel 1.17

Actuele regelgeving

  1. 1.

    De tankappendages en de overdrukvoorziening zijn voor de LPG-tank specifiek gedefinieerd in een bijlage bij het afgegeven ECE-goedkeuringscertificaat van de LPG-tank.
    Wijze van keuren
    Visuele controle aan de hand van het bij de tank behorend ECE-goedkeuringscertificaat.