Niveaumeter

Artikel 1.21

Actuele regelgeving

  1. 1.

    De niveaumeter moet geschikt zijn voor de LPG-tank waarin deze is aangebracht en moet in de juiste positie zijn gemonteerd.
    Wijze van keuren
    Visuele controle, zo nodig terwijl het motorvoertuig zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt.