Algemeen

Artikel 5.*.0

Actuele regelgeving

  1. De basis voor de hieronder genoemde permanente eisen is Hoofdstuk 5. Permanente eisen uit de Regeling voertuigen. Bij de genoemde artikelen wordt aangegeven voor welke afdeling de eisen van toepassing zijn, waarbij de B staat voor: bedrijfsauto’s, P voor: personenauto’s en D voor: driewielige motorrijtuigen.   Wanneer er wordt gesproken over aanvullende permanente eisen worden die eisen bedoeld die zijn opgenomen in bijlage VIII (Aanvullende permanente eisen en gebruikerseisen) van de Regeling voertuigen.
  2. 1.

    Een voertuig moet voldoen aan de in deze afdeling opgenomen eisen en wordt beoordeeld volgens de bijbehorende wijze van keuren, waarbij in voorkomend geval aanvullende permanente eisen van toepassing is.