Afstelling dimlicht bedrijfsauto, personenauto en driewielig motorrijtuig

Artikel 5.*.56

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Het dimlicht van voertuigen moet goed zijn afgesteld, hierbij is het bepaalde in aanvullende permanente eisen, artikelen 113 en 114 van toepassing.
  Wijze van keuren
  Bij de controle van de afstelling van de dimlichten moeten de banden op de juiste spanning zijn.
  Aanvullende permanente eisen
  Artikel 113
  1. Het dimlicht moet zodanig zijn afgesteld dat bij controle met een koplamptestapparaat het geprojecteerde beeld, na fixatie van het apparaat, voldoet aan de volgende eisen;
   a. het lichte vlak moet zich onder het donkere vlak bevinden;
   b. een duidelijke, geheel of ten dele horizontale scheidingslijn tussen licht en donker moet zichtbaar zijn;
   c. het horizontale gedeelte van de scheidingslijn moet zich bevinden tussen of op de lijnen op het scherm van het koplamptestapparaat, die overeenkomen met een daling van de lichtbundel ten opzichte van de horizontale middenlijn van de koplamp van 5 tot 40 mm/m;
   d. indien een ten dele horizontale scheidingslijn zichtbaar is:
  2. moet het horizontale gedeelte van de scheidingslijn zich grotendeels links bevinden van de verticale hartlijn op het scherm van het koplamptestapparaat;
  3. mag het snijpunt van het horizontale en het niet-horizontale gedeelte bij controle met een koplamptestapparaat niet links van de verticale hartlijn op het scherm van het koplamptestapparaat vallen.
  Artikel 114
  1. De stand van de lichtbundel van het dimlicht wordt gecontroleerd met behulp van een koplamptestapparaat dat juist voor het voertuig moet zijn opgesteld en waarbij;
   a. de voorwielen van het voertuig in de stand van rechtuitrijden staan;
   b. de handrem van het voertuig los staat, en
   c. het voertuig en het koplamptestapparaat op een vlakke en horizontale vloer zijn geplaatst.
  2. Indien het voertuig is uitgerust met een inrichting waarmee de dimlichtafstelling eenvoudig aan de beladingstoestand kan worden aangepast, moet tijdens de controle deze afstelinrichting staan op de stand die overeenkomt met de beladingstoestand.
  3. Indien het voertuig is uitgerust met een automatische niveauregeling, wordt de controle uitgevoerd met stationair draaiende motor. Een eventuele bedieningsmogelijkheid moet in de normale rijstand staan.
  4. Voertuigen die zijn voorzien van een kenteken bevattende de lettergroep CD of CDJ of de lettergroep BN of GN en twee groepen van twee cijfers dan wel een vermelding inzake afwijkende koplampen onder bijzonderheden in het kentekenregister of op het kentekenbewijs, mogen zijn voorzien van dimlichten met een afwijkend lichtbeeld. Het dimlicht wordt niet als verblindend aangemerkt indien deze als volgt is afgesteld:
   a. globaal mag het geprojecteerde lichtste vlak, voor zowel een beladen als een onbeladen voertuig, zich niet bevinden boven de horizontale lijn die overeenkomt met een daling van 2 cm/m van de lichtbundel ten opzichte van het midden van de koplamp;
   b. tevens mag het midden van dit vlak zich niet duidelijk links bevinden van de verticale hartlijn op het scherm van het koplamptestapparaat. 
 2. 2.

  Voertuigen die zijn voorzien van een kenteken bevattende de lettergroep CD of CDJ of de lettergroep BN of GN en twee groepen van twee cijfers dan wel een vermelding inzake afwijkende koplampen onder bijzonderheden op het kentekenbewijs, mogen zijn voorzien van dimlichten met een afwijkend lichtbeeld. Hierbij is het bepaalde in aanvullende permanente eisen, artikelen 113 en 114 van toepassing.  
  Wijze van keuren
  Bij de controle van de afstelling van de dimlichten moeten de banden op de juiste spanning zijn.
  Aanvullende permanente eisen
  Artikel 113
  1. Het dimlicht moet zodanig zijn afgesteld dat bij controle met een koplamptestapparaat het geprojecteerde beeld, na fixatie van het apparaat, voldoet aan de volgende eisen;
   a. het lichte vlak moet zich onder het donkere vlak bevinden;
   b. een duidelijke, geheel of ten dele horizontale scheidingslijn tussen licht en donker moet zichtbaar zijn;
   c. het horizontale gedeelte van de scheidingslijn moet zich bevinden tussen of op de lijnen op het scherm van het koplamptestapparaat, die overeenkomen met een daling van de lichtbundel ten opzichte van de horizontale middenlijn van de koplamp van 5 tot 40 mm/m;
   d. indien een ten dele horizontale scheidingslijn zichtbaar is:
  2. moet het horizontale gedeelte van de scheidingslijn zich grotendeels links bevinden van de verticale hartlijn op het scherm van het koplamptestapparaat;
  3. mag het snijpunt van het horizontale en het niet-horizontale gedeelte bij controle met een koplamptestapparaat niet links van de verticale hartlijn op het scherm van het koplamptestapparaat vallen.
  Artikel 114
  1. De stand van de lichtbundel van het dimlicht wordt gecontroleerd met behulp van een koplamptestapparaat dat juist voor het voertuig moet zijn opgesteld en waarbij;
   a. de voorwielen van het voertuig in de stand van rechtuitrijden staan;
   b. de handrem van het voertuig los staat, en
   c. het voertuig en het koplamptestapparaat op een vlakke en horizontale vloer zijn geplaatst.
  2. Indien het voertuig is uitgerust met een inrichting waarmee de dimlichtafstelling eenvoudig aan de beladingstoestand kan worden aangepast, moet tijdens de controle deze afstelinrichting staan op de stand die overeenkomt met de beladingstoestand.
  3. Indien het voertuig is uitgerust met een automatische niveauregeling, wordt de controle uitgevoerd met stationair draaiende motor. Een eventuele bedieningsmogelijkheid moet in de normale rijstand staan.
  4. Voertuigen die zijn voorzien van een kenteken bevattende de lettergroep CD of CDJ of de lettergroep BN of GN en twee groepen van twee cijfers dan wel een vermelding inzake afwijkende koplampen onder bijzonderheden in het kentekenregister of op het kentekenbewijs, mogen zijn voorzien van dimlichten met een afwijkend lichtbeeld. Het dimlicht wordt niet als verblindend aangemerkt indien deze als volgt is afgesteld:
   a. globaal mag het geprojecteerde lichtste vlak, voor zowel een beladen als een onbeladen voertuig, zich niet bevinden boven de horizontale lijn die overeenkomt met een daling van 2 cm/m van de lichtbundel ten opzichte van het midden van de koplamp;
   b. tevens mag het midden van dit vlak zich niet duidelijk links bevinden van de verticale hartlijn op het scherm van het koplamptestapparaat.