Afmetingen en massa's driewielig motorrijtuig

Artikel 5.5.7

Actuele regelgeving

 1. 1.

  De ledige massa van driewielige motorrijtuigen die na 1 februari 1999 in gebruik zijn genomen, mag niet meer bedragen dan voor het betrokken voertuig in het kentekenregister of op de kentekencard dan wel het kentekenbewijs is vermeld, en in elk geval niet meer dan 1000 kg. Bij het bepalen van de ledige massa wordt de massa van de brandstof of de massa van de batterijen in elektrische voertuigen buiten beschouwing gelaten.
  Wijze van keuren
  Bij twijfel wordt het voertuig gewogen.
 2. 2.

  De totale massa van driewielige motorrijtuigen die na 1 februari 1999 in gebruik zijn genomen, mag niet meer bedragen dan voor het betrokken voertuig in het kentekenregister of op de kentekencard dan wel het kentekenbewijs is vermeld, en in elk geval niet meer dan:

  a. 1300 kg voor driewielige motorrijtuigen gebruikt in het personenvervoer;
  b. 2500 kg voor driewielige motorrijtuigen gebruikt in het goederenvervoer.

  Wijze van keuren
  Bij twijfel wordt het voertuig gewogen.