Onderdelen LPG-installatie

Artikel 1.14

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Een LPG-installatie moet ten minste uit de volgende onderdelen bestaan:

  a. een LPG-tank;
  b. een 80%-vulklep voorzien van terugslagklep;
  c. een niveaumeter;
  d. een veerveiligheid;
  e. een op afstand bediende afnamekraan met doorstroombegrenzer;
  f. een drukregelaar en verdamper, eventueel gecombineerd;
  g. een op afstand bediende gasafsluiter;
  h. een vuleenheid;
  i. gasleidingen en -stangen;
  j. gas voerende verbindingen tussen onderdelen van de LPG-installatie;
  k. een gasinjector of -mengstuk;
  l. een elektronische regeleenheid indien het voertuig na 31 december 2001 in gebruik is genomen;
  m. een overdrukinrichting (smeltprop).

  Wijze van keuren
  Visuele controle.
 2. 2.

  De LPG-installatie mag eveneens uit de volgende onderdelen bestaan:

  a. een gasdichte behuizing, waarmee de op de tank gemonteerde appendages worden bedekt;
  b. een terugslagklep;
  c. een overdrukklep van de gasleiding;
  d. een gasdoseringseenheid;
  e. een LPG-filter;
  f. een druk- of temperatuursensor;
  g. een LPG-brandstofpomp;
  h. de doorvoerisolator voor de voeding van de LPG-brandstofpomp of ten behoeve van de vloeistofniveaumeter;
  i. een servicekoppeling;
  j. een brandstofkeuzeschakelaar en elektrisch systeem;
  k. een brandstofrail.

  Wijze van keuren
  Visuele controle.
 3. 3.

  De tankappendages als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b tot en met e, en de appendage, als bedoeld in het tweede lid, onderdeel h, kunnen met elkaar zijn gecombineerd tot een multiklep.
  Wijze van keuren
  De beoordeling van het gestelde vindt plaats aan de hand van de informatie vermeld op het goedkeuringscertificaat van de LPG-tank.
 4. 4.

  De op afstand bediende gasafsluiter, genoemd in het eerste lid, onderdeel g kan zijn gecombineerd met de verdamper/drukregelaar, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel f.
  Wijze van keuren
  Bij twijfel vindt de beoordeling van het gestelde plaats aan de hand van de informatie vermeld op het goedkeuringscertificaat van de verdamper/drukregelaar.
 5. 5.

  Aanvullende onderdelen die nodig zijn voor de goede werking van de motor mogen worden geïnstalleerd in dat deel van de LPG-installatie waarin de druk lager is dan 20 kPa.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.