Herkenning voertuig LPG-installatie

Artikel 1.10

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Voertuigen van de voertuigclassificatie M2 en M3, die zijn voorzien van een LPG-installatie moeten zijn voorzien van het volgende herkenningsteken:

  herkenningsteken LPG

  Het herkenningsteken moet bestaan uit een sticker die weersbestendig is en de hierboven aangegeven parallelvormen weergeeft. De aanduiding ‘LPG’ moet onuitwisbaar en duidelijk leesbaar in het midden van de sticker zijn aangebracht.

  De kleur en afmetingen moeten zijn:
  a. Kleur:
      achtergrond: groen
      rand:  wit
      letters: wit

  b. Afmetingen:
      breedte rand: 4-6 mm
      hoogte letters: 25 mm
      dikte letters:  4 mm
      breedte sticker: 110-150 mm
      hoogte sticker:  80-110 mm

  Wijze van keuren
  Visuele controle, bij twijfel meten met een geschikt meetmiddel.
 2. 2.

  Het herkenningsteken moet aan de voorzijde, achterzijde en op de buitenzijde van minimaal één deur bevestigd zijn.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.