Onderdelen LPG-installatie

Artikel 1.3

Actuele regelgeving

 1. 1.

  De volgende LPG-onderdelen moeten voldoen aan het bepaalde in VN/ECE-reglement 67:

  a. de LPG-tank;
  b. de 80%-vulklep voorzien van terugslagklep;
  c. de niveaumeter;
  d. de veerveiligheid;
  e. de op afstand bediende afnamekraan met doorstroombegrenzer;
  f.  de gasdichte behuizing;
  g. de drukregelaar en verdamper, eventueel gecombineerd;
  h. de op een afstand bediende gasafsluiter;
  i. de flexibele slang die wordt toegepast in een gedeelte waar de druk hoger is dan 0,2 bar;
  j. de vuleenheid;
  k. de terugslagklep;
  l. de overdrukklep van de gasleiding;
  m. de LPG-brandstofpomp;
  n. de gasdoseringseenheid;
  o. de gasinjector;
  p. het LPG-filter, met uitzondering van het LPG-filter die in de LPG-tank wordt gemonteerd;
  q. de druk- of temperatuursensor;
  r. de overdrukinrichting(smeltprop);
  s. de doorvoerisolator voor de voeding van de LPG-brandstofpomp of het vloeistofniveau;
  t. de elektronische regeleenheid;
  u. de servicekoppeling.

  Wijze van keuren
  Visuele controle van het ECE goedkeurmerk.  
 2. 2.

  De tankappendages als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b tot en met e, en de appendage, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel s, kunnen met elkaar zijn gecombineerd tot een multiklep.
  Wijze van keuren
  De beoordeling van het gestelde in lid 2 vindt plaats aan de hand van de informatie vermeld op het goedkeuringscertificaat van de LPG-tank.
 3. 3.

  De op afstand bediende gasafsluiter als bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, kan zijn gecombineerd met de verdamper/drukregelaar, genoemd in het eerste lid onderdeel g.
  Wijze van keuren
  Bij twijfel vindt de beoordeling van het gestelde plaats aan de hand van de informatie vermeld op het goedkeuringscertificaat van de verdamper/drukregelaar.  
 4. 4.

  Indien de LPG-brandstofpomp in de LPG-tank is aangebracht moeten het identificatiemerk van de LPG-brandstofpomp en de aanduiding ‘PUMP INSIDE’ op de identificatieplaat van de LPG-tank zijn ingeslagen.