Montage LPG-installatie

Artikel 1.5

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Alle onderdelen van het systeem moeten op de juiste wijze worden vastgezet.
    Wijze van keuren
    Visuele controle, zo nodig terwijl het motorvoertuig zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt.