Materiaal LPG-installatie

Artikel 1.4

Actuele regelgeving

  1. 1.

    De voor de installatie gebruikte materialen moeten geschikt zijn voor LPG.
    Wijze van keuren
    Visuele controle.