Lekkage LPG-installatie

Artikel 1.6

Actuele regelgeving

  1. 1.

    De LPG-installatie mag geen lekkage vertonen.
    Wijze van keuren
    Visuele of auditieve controle, zo nodig terwijl het motorvoertuig zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt, met behulp van een middel dat lekkage aantoonbaar maakt, waarbij het contact moet zijn ingeschakeld.