Identificatie LPG-installatie

Artikel 1.8

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Alle LPG-onderdelen vermeld in artikel 1.3, eerste lid, moeten zodanig zijn aangebracht dat ze controleerbaar zijn en dat de identificatiemerken leesbaar zijn, met uitzondering van de controle van de LPG-brandstofpomp indien deze in de LPG-tank is aangebracht. In dit geval moeten het identificatie-merk van de LPG-brandstofpomp en de aanduiding ‘PUMP INSIDE’ op de identificatieplaat van de LPG-tank zijn ingeslagen.
    Wijze van keuren
    Visuele controle, zo nodig terwijl het motorvoertuig zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt.