Andere aansluitingen op de LPG-installatie

Artikel 1.9

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Er mogen geen andere apparaten op de LPG-installatie worden aangesloten dan strikt noodzakelijk voor het goed functioneren van de motor van het voertuig.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.
 2. 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mogen voertuigen van de voertuigclassificaties M1 met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg, M2, M3, N2 en N3 worden uitgerust met een verwarmingssysteem voor de passagiersruimte dat is aangesloten
  Wijze van keuren
  Visuele controle.
 3. 3.

  Het verwarmingssysteem als bedoeld in het tweede lid is toegestaan indien dit verwarmingssysteem volgens de Dienst Wegverkeer voldoende is beschermd en de voorgeschreven werking van de normale LPG-installatie niet wordt beïnvloed.
  Wijze van keuren
  Controle van de bijgevoegde verklaring.
 4. 4.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mag een voertuig dat is voorzien van een motor die uitsluitend gevoed wordt door LPG worden uitgerust met een servicekoppeling in de LPG-installatie.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.
 5. 5.

  De servicekoppeling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  a. de elektronische controle-eenheid van het motorvoertuig mag geen instelling hebben voor het functioneren van de motor in noodsituaties;
  b. de servicekoppeling moet adequaat zijn beschermd;
  c. de normale werking van het oorspronkelijke LPG-systeem mag niet worden aangetast, en
  d. de servicekoppeling moet gecombineerd zijn met een separate gasbestendige terugslagklep waardoor uitsluitend de motor wordt gevoed.

  Wijze van keuren
  Visuele controle.
 6. 6.

  In de nabijheid van de servicekoppeling moet het volgende herkenningsteken zijn aangebracht. Model herkenningsteken aanwezigheid service aansluiting: 

  model herkenningsteken

  Het herkenningsteken moet bestaan uit een weersbestendige sticker. De tekst ‘FOR SERVICE PURPOSES ONLY’ moet gecentreerd staan in het midden van de sticker. De kleur en afmetingen moeten zijn:
  Kleur: rood
  achtergrond: rood
  letters: wit

  Afmetingen:             
  hoogte letters: ten minste 5 mm
  dikte letters: ten minste 1 mm
  Breedte sticker: 70–90 mm
  Hoogte sticker:  20–30mm  

  Wijze van keuren
  Visuele controle, bij twijfel meten met een geschikt meetmiddel.